Sorting
Source
Katalog księgozbioru
(40)
IBUK Libra
(21)
Form of Work
Książki
(40)
E-booki
(21)
Publikacje naukowe
(3)
Status
available
(40)
Branch
Wypożyczalnia
(40)
Author
Brol Ryszard
(4)
Gorzelak Grzegorz
(3)
Sztando Andrzej
(3)
Gomółka Krystyna (1954- )
(2)
Herbst Mikołaj (1973- )
(2)
Kogut-Jaworska Magdalena
(2)
Polcyn Jan
(2)
Raszkowski Andrzej
(2)
Zawieja-Żurowska Karina
(2)
Zimny Artur
(2)
Łazarska Beata
(2)
Śleszyński Przemysław
(2)
Bajan Bartłomiej
(1)
Barcik Anna
(1)
Barcik Ryszard (1948- )
(1)
Bereżnicka Joanna
(1)
Bucholc Marek
(1)
Charkiewicz Jan
(1)
Churski Paweł
(1)
Churski Paweł (1967- )
(1)
Ciechański Ariel
(1)
Cisek Marek
(1)
Czaplicka-Kozłowska Iwona Z
(1)
Czekaj Marta
(1)
Czornik Małgorzata
(1)
Czubak Wawrzyniec
(1)
Dmuchowski Robert
(1)
Domańska-Szaruga Beata
(1)
Dubel Przemysław
(1)
Dziekański Paweł
(1)
Gaczek Wanda Maria
(1)
Gibas Piotr
(1)
Gorynia Marian
(1)
Gorzelak Grzegorz (1949- )
(1)
Gołembski Grzegorz
(1)
Głowski Piotr (1967- )
(1)
Głuszczuk Dariusz
(1)
Halamska Maria
(1)
Heller Janusz (ekonomia)
(1)
Herodowicz Tomasz
(1)
Jałowiecki Bohdan (1934- )
(1)
Jędruchniewicz Andrzej
(1)
Kalinowski Sławomir
(1)
Kauf Sabina
(1)
Kmieciak Robert
(1)
Kokoszka Katarzyna
(1)
Konecka-Szydłowska Barbara
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Kozłowski Andrzej Józef
(1)
Kuciński Kazimierz (1950- )
(1)
Kulawik Jacek
(1)
Kupiec Tomasz
(1)
Kłoczko-Gajewska Anna
(1)
Laskowska Jolanta (ekonomia)
(1)
Leśniewski Michał Adam
(1)
Lityński Piotr
(1)
Lutrzykowski Alfred (1945- )
(1)
Makowska-Iskierka Marzena
(1)
Markiewicz Olga
(1)
Markowska Małgorzata
(1)
Marszałek Anna (politolog)
(1)
Małecka-Ziembińska Edyta
(1)
Małuszyńska Ewa
(1)
Mickiewicz Paweł
(1)
Mierzejewski Donat Jerzy (1959- )
(1)
Misztal Anna
(1)
Mroziewski Marian
(1)
Musiał Wiesław
(1)
Niedzielski Piotr
(1)
Nogalski Bogdan (1946- )
(1)
Nowak Maciej Jerzy
(1)
Nowakowska Aleksandra
(1)
Nowakowska Aleksandra (nauki ekonomiczne)
(1)
Perdał Robert
(1)
Pink Małgorzata
(1)
Piskała Kamil
(1)
Przygodzki Zbigniew
(1)
Puślecki Zdzisław Walenty (1947- )
(1)
Siemiński Waldemar (1943- )
(1)
Sobczak Elżbieta
(1)
Sokołowicz Mariusz E
(1)
Sokołowski Jerzy
(1)
Soliwoda Michał
(1)
Stefański Marek (ekonomia)
(1)
Strahl Danuta
(1)
Strużycki Marian (1930- )
(1)
Strzelecki Zbigniew (1949- )
(1)
Szczepański Marek Stanisław (1956- )
(1)
Szewczuk Adam (1945-2011)
(1)
Szmitka Stanisław
(1)
Szulczewska Barbara
(1)
Topczewska Teresa
(1)
Traut-Seliga Anna
(1)
Trusewicz Monika
(1)
Tłuczak Agnieszka
(1)
Wakuła Monika
(1)
Walkowiak Maciej
(1)
Wieliczko Barbara
(1)
Wojciechowska Jolanta
(1)
Wojewodzic Tomasz
(1)
Year
2020 - 2024
(5)
2010 - 2019
(44)
2000 - 2009
(12)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(61)
Language
Polish
(60)
English
(1)
Subject
Rozwój regionalny
(37)
Gospodarka terenowa
(5)
Miasta
(3)
Przedsiębiorczość (postawa)
(3)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Globalizacja
(2)
Gospodarka oparta na wiedzy
(2)
Polityka regionalna
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Autostrady
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Budżety terenowe
(1)
Centra usług wspólnych
(1)
Finanse publiczne
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Interwencjonizm
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Komunikacja
(1)
Konkurencja
(1)
Kontrola zarządcza
(1)
Kształcenie
(1)
Liberalizm gospodarczy
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing terytorialny
(1)
NATURA 2000
(1)
Nieruchomości
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regionalizm
(1)
Rewitalizacja
(1)
Rolnictwo
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Strategia rozwoju
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Turystyka
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
(1)
Subject: time
2001-0
(6)
2001-
(3)
1901-
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(3)
Polska
(3)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Kujawsko-pomorskie, województwo
(1)
Lubuskie, województwo
(1)
Województwo zachodniopomorskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(5)
Materiały konferencyjne
(2)
Podręczniki akademickie
(2)
Monografia
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
61 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35 W (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658 W (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 W (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 W (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 W (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 W (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 W (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33 W (1 egz.)
E-book
In basket
Form of Work
Polska jest jednym z beneficjentów netto unijnego budżetu. Fundusze unijne nie tylko stanowią istotne źródło finansowania inwestycji, lecz także często determinują aktywność inwestycyjną władz samorządowych. Zasadność realizacji inwestycji finansowanych ze źródeł europejskich, a także ich implikacje społeczno-gospodarcze oraz fiskalne, zwłaszcza w kontekście zadłużenia publicznego, są jednak różnie oceniane. Monografia ma na celu prezentację wyników badań oraz doświadczeń i ocen w zakresie funkcjonowania funduszy Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w regionach w Polsce. Obszary problemowe obejmują wiele zagadnień związanych z pozyskiwaniem, zarządzaniem i wykorzystaniem funduszy europejskich. Podzielono je na dwie tematyczne części. Część pierwsza dotyczy uwarunkowań wykorzystania funduszy europejskich, natomiast w drugiej zbadano wpływ funduszy europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy wybranych regionów w Polsce.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Form of Work
Znaczenie problematyki gospodarki lokalnej i rozwoju lokalnego nieustannie rośnie. Przyczynia się do tego przede wszystkim rozwój działalności samorządów gminnych i powiatowych – w zakresie zarówno ilościowym i jakościowym, jak i rzeczowym. W rozwoju lokalnym i jego głównych kreatorach, jakimi są owe samorządy, upatruje się jednego z głównych czynników i składników rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, państw, a nawet układów międzynarodowych, takich jak np. Unia Europejska. Praktyka potwierdza, że zakorzeniony już w naszej rzeczywistości samorządowej paradygmat rozwoju terytorialnego i oparty na nim dorobek naukowy powiązany z gospodarką lokalną istotnie przyczyniają się do tego rozwoju. Istnieje zatem stała potrzeba rozwijania i propagowania wiedzy na temat wszelkich aspektów działalności samorządów lokalnych, a także podmiotów, czynników i procesów z nimi nie powiązanych, lecz kształtujących układy lokalne. Równie ważne jest poszukiwanie skutecznych i efektywnych ścieżek aplikacji tej wiedzy, a także utrzymywanie stałego, wielowymiarowego powiązania między sferą praktyki samorządowej i światem nauki, odgrywającego rolę sprzężenia zwrotnego, które nie tylko gwarantuje zakończone sukcesem wdrożenia, ale również wzbogaca aparat teorii. Gospodarka lokalna to przecież nie tylko struktura umiejscowiona w lokalnych granicach, ale również proces kształtowania tych struktur, tak by ich przemiany mogły zyskać miano rozwoju. Postulaty te są szczególnie istotne dziś, w dobie zjawisk kryzysowych ogarniających znaczącą część gospodarki światowej, jednoczesnej globalizacji i regionalizacji kategorii uznawanych dotąd za stanowiące domenę państwa, problemów krajowych finansów publicznych, rosnącej konkurencji międzynarodowej, a także wyzwań środowiskowych, demograficznych, społecznych i wielu innych. Nie mniej ważną przesłanką jest rozwój wciąż nowych dla polskich władz i administracji samorządowej dziedzin zarządzania rozwojem lokalnym, takich jak np. wspieranie innowacyjności, nowoczesne zarządzanie strategiczne, marketing przestrzeni, wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych, informatyzacja usług publicznych i procedur wewnętrznych, mapowanie procesów administracyjnych i wykorzystanie efektów tej działalności, zapewnianie równowagi rozwoju, zadaniowe planowanie finansowe, rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego, a także prewencja i przeciwdziałanie nowym rodzajom zagrożeń. Jedną z konstruktywnych odpowiedzi na to zapotrzebowanie jest organizowana corocznie przez Katedrę Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu konferencja naukowa pt. „Gospodarka lokalna w teorii i praktyce”. W jej XVIII edycji uczestniczyło szerokie gremium naukowców reprezentujących dziesiątki uczelni i innych instytucji naukowo-badawczych, liczni samorządowcy oraz przedsiębiorcy z całego kraju, a także z Republiki Czeskiej. Konferencja ta stanowi, w naszym przekonaniu, ważne forum wymiany wiedzy oraz koncepcji związanych z problematyką rozwoju terytorialnego i od kilkunastu lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Niniejsza publikacja jest jedną z dwóch zawierających wyniki badań przeprowadzonych i zaprezentowanych przez jej uczestników. Żywimy nadzieję, że wzorem edycji ubiegłych stanie się ona przydatna i interesująca dla teoretyków oraz praktyków lokalnej samorządności, a także wszystkich tych osób, które dopiero rozpoczynają fascynującą przygodę poznawania mechanizmów zjawisk otaczających nas wszystkich na co dzień, a składających się na to, co nazywamy rozwojem lokalnym.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Form of Work
Współczesny lokalizm nie koncentruje się już na pytaniu, czy społeczności oraz materialne i niematerialne wartości lokalne zawierają lub mogą zawierać tyle wystarczających potencjałów rozwojowych, by mogły one łącznie stać się jednym z najważniejszych filarów rozwoju regionów, państw i struktur wyższych rzędów. Twierdzącej odpowiedzi na nie udzielono już wielokrotnie. Współczesne osie lokalistycznej dyskusji to m.in. kwestie pożądanego stopnia autonomii, aktywności i podmiotowości terytorialnych korporacji lokalnych, dopuszczalności sprzeczności między dążeniami lokalnych i ponadlokalnych władz oraz sposobów radzenia sobie z nimi, globalnych powiązań lokalnych gospodarek i społeczności, udziału samorządów lokalnych w gospodarce finansowej państwa czy roli państw i ich organizacji w kreowaniu warunków oddolnego rozwoju. Rozwój lokalny ukazywany jest dziś zatem nie tylko jako proces o znaczeniu lokalnym. W jego filozofii upatruje się bowiem jednego z ważniejszych antidotów np. na zmiany klimatyczne, kryzysy energetyczne, terroryzm, konflikty zbrojne, zderzenia kultur i pogłębiające się dysproporcje materialne. Traktuje się go również jako ważny czynnik i subproces transformacji społecznej, gospodarczej oraz politycznej wielu państw. W związku z powyższym gospodarka lokalna, rozumiana jako szereg różnorodnych czynności służących rozwojowi lokalnemu, wykonywanych przez wiele rozmaitych podmiotów, przybiera wciąż na znaczeniu zarówno w teorii, jak i praktyce. Jest to szczególnie ważne dziś, w dobie coraz częstszych postulatów redefinicji pojęcia rozwoju społeczno-gospodarczego jako takiego, poprzez wiązanie go z takimi kryteriami oceny zmian rzeczywistości, jak np. wielowymiarowa jakość życia, osobiste szczęście, dobrostan społeczny, zrównoważenie rozwoju, samopodtrzymywanie się niektórych procesów i odnawialność eksploatowanych zasobów. Istnieje zatem wyraźna potrzeba dalszego wzbogacania zarówno zasobów wiedzy obiektywnej dotyczącej zagadnień lokalnej gospodarki i lokalnego rozwoju, jak i pokładów wiedzy subiektywnej dotyczącej tych zagadnień, a charakteryzującej decydentów, przedsiębiorców, aktywistów i naukowców. Tylko tą drogą ustalenia teoretyczne mogą znaleźć swoje, korzystne dla społeczeństwa, zastosowanie praktyczne, a doświadczenia ze sfery realnej – wzbogacić teorię. Jedną z wielu reakcji na to zapotrzebowanie jest organizowana corocznie przez Katedrę Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu konferencja naukowa pt. „Gospodarka lokalna w teorii i praktyce”. W jej XIX edycji, rekordowej pod względem zainteresowania i partycypacji, uczestniczyło stu kilkudziesięciu naukowców z wielu uczelni (w tym również z Republiki Czeskiej) oraz samorządowcy, doktoranci, studenci i przedsiębiorcy z całego kraju. Żywimy nadzieję, że jej znaczenie jako ważnego forum wymiany wiedzy oraz koncepcji związanych z problematyką rozwoju terytorialnego będzie dalej rosnąć. Niniejsza publikacja jest jedną z dwóch zawierających wyniki badań przeprowadzonych i zaprezentowanych przez jej uczestników. Oddajemy ją w Państwa ręce z przekonaniem, że jej treść będzie przydatna w zgłębianiu zagadnień rozwoju lokalnego oraz w zarządzaniu nim zarówno w perspektywie lokalnej, jak i ponadlokalnej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 W (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 W (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65 W (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 W (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 W (2 egz.)
E-book
In basket
Form of Work
Prezentowany zbiór wypełnia lukę na rynku wydawniczym w zakresie współczesnych metod i narzędzi zarządzania rozwojem. Ze względu na swoją zawartość wpisuje się w nowy paradygmat, określany mianem terytorialnego podejścia do rozwoju. Zaproponowano w nim nowe metody i sposoby stymulowania rozwoju w wymiarze regionalnym i lokalnym, których ucieleśnieniem jest paradygmat terytorialnej polityki rozwoju (ang. place based policy). Nowe podejście terytorialne eksponuje konieczność terytorialnego zróżnicowania polityki rozwoju – odejście od uniwersalnego modelu polityki na rzecz polityki zróżnicowanej terytorialnie, w zależności od specyficznych zasobów, problemów i mechanizmów rozwoju. Akcentuje znaczenie kapitałów terytorialnych, integracji i partycypacji społecznej, innowacyjnego podejścia do rozwoju poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod i narzędzi informatycznych zarządzania rozwojem. W książce omówiono nowe lub mało spopularyzowane metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym/regionalnym. Całość publikacji składa się z pięciu rozdziałów stanowiących odrębne bloki tematyczne, skomponowanych w logiczny i przejrzysty sposób. Są to: zintegrowane plany rozwoju (rozdz. 1); partycypacyjne instrumenty zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego (rozdz. 2); systemy informacji przestrzennej jako narzędzie partycypacyjnej polityki rozwoju lokalnego (rozdz. 3); tematyzacja przestrzeni jako metoda zarządzania rozwojem lokalnym (rozdz. 4) oraz zasobooszczędne gospodarowanie w jednostkach samorządu terytorialnego (rozdz. 5). Monografia jest adresowana przede wszystkim do praktyków i teoretyków, zajmujących się problemami zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, ale także do studentów i absolwentów różnych kierunków ekonomicznych, gospodarki przestrzennej, geografii gospodarczej, socjologii przestrzeni czy ochrony środowiska. Jest ona dedykowana wszystkim tym, którzy w myśl idei wpółzarządzania aktywnie wpisują się kształtowanie procesów rozwoju miast i regionów.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33 W (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. A [Magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 W(w) (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again