Sorting
Source
Katalog księgozbioru
(9)
IBUK Libra
(2)
Form of Work
Książki
(9)
E-booki
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Author
Bokszański Zbigniew
(1)
Budzyńska-Daca Agnieszka
(1)
Czyżewski Marek
(1)
Dobek-Ostrowska Bogusława (1955- )
(1)
Dolińska-Weryńska Dorota Stefania
(1)
Grabowski Tomasz W. (1986- )
(1)
Jakubowska Urszula
(1)
Kulpińska Jolanta
(1)
Lakomy Mirosław
(1)
Lewicka Maria
(1)
Lutyńska Krystyna
(1)
Michalczyk Stanisław
(1)
Nowak Jakub (politolog)
(1)
Oświecimski Konrad (1978- )
(1)
Płudowski Tomasz (1970- )
(1)
Sokołowski Marek (1962- )
(1)
Starosta Paweł
(1)
Szarota Piotr (1966- )
(1)
Warzywoda-Kruszyńska Wielisława
(1)
Wiszniowski Robert
(1)
Year
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(5)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Komunikacja polityczna
(8)
Środki masowego przekazu
(4)
Marketing polityczny
(3)
Polityka
(3)
Analiza dyskursu
(1)
Atak słowny
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Debata wyborcza
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Mowa nienawiści
(1)
Nienawiść
(1)
Politycy
(1)
Postprawda
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczności internetowe
(1)
Uprzedzenia
(1)
Walka informacyjna
(1)
Wolność słowa
(1)
Wybory prezydenckie
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Filozofia i etyka
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
11 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 W (1 egz.)
Biblioteka nieczynna
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 W (1 egz.)
Biblioteka nieczynna
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 W (2 egz.)
Biblioteka nieczynna
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 W (1 egz.)
Biblioteka nieczynna
Book
In basket
(Społeczne Wyzwania Współczesności)
Od pewnego czasu w wielu państwach demokratycznych daje się zauważyć niezwykłe nasilenie zjawiska określanego jako „mowa nienawiści” albo „język nienawiści”. Nienawiść – podobnie jak miłość czy przyjaźń – towarzyszą Homo sapiens od początku swego istnienia – i to zarówno w relacjach międzyjednostkowych, jak i międzygrupowych. Ostatnio obserwujemy na świecie nasilenie się postaw nacjonalistycznych, faszyzujących i wykluczających. W Polsce wzajemne oskarżanie się dominuje w społecznych relacjach. Hejt ma się we współczesnej Polsce znakomicie. Te negatywistyczne postawy doprowadziły do pojawienia się nowych słów w języku polskim. Angielski czasownik to hate (nienawidzić) wszedł do polszczyzny jako „hejt” i robi niezwykłą karierę. Pojawiają się słowa od niego pochodne: rzeczowniki: „hejter”, „hejterka”, przymiotnik „hejterski”, czasownik „hejtować”. Stają się często używanymi słowami w tekstach publicystycznych, a nawet naukowych. Opowieść o nienawiści snuć można na różne sposoby. W tym niewielkim tomie staraliśmy się zaprezentować nie tylko odmienne podejścia teoretyczne, ale i różne rozwiązania formalne – od tekstów typowo empirycznych, po rozważania natury filozoficznej. Nie ulega wątpliwości, że nienawiść warto badać i analizować; trzeba też o niej pisać, bowiem jedynie w ten sposób możemy lepiej zrozumieć wszystkie jej uwarunkowania. W naszych czasach coraz trudniej być optymistą, ale nawet jeśli zbudowanie świata bez nienawiści nigdy nie będzie możliwe, możemy przynajmniej osłabić nieco wpływ, jaki ma ona na nasze życie i relacje z innymi. Książka Nienawiść w przestrzeni publicznej i zawarte w niej rozważania dostarczają czytelnikowi kluczy do otwarcia namysłu nad rzeczywistością. Namysłu i refleksji, która praktycznie wyeliminowana jest z publicznego życia, zazwyczaj obecnego w demokracji. W Polsce polityczno-ideologiczne podziały wyeliminowały swobodną refleksję i dlatego ta książka może nieść też przykład rozważań, które starają się poddać analizie to, co bardzo wielu ludzi w Polsce zauważa, ale zapewne nie potrafi się oprzeć dominującemu sposobowi mówienia i reagowania na „przeciwnika”, który już od dawna stał się – wbrew demokratycznym regułom – „wrogiem”. Z recenzji prof. dr hab. Ireneusza Krzemińskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 W (1 egz.)
Biblioteka nieczynna
E-book
In basket
OD REDAKCJI Integracja europejska, której ten tom w całości poświęcamy, jest wyzwaniem nie tylko praktycznym, ale także poznawczym. Świadczy o tym z jednej strony rozwój europeistyki jako pola badań o charakterze interdyscyplinarnym, lecz zyskującego status odrębnej dziedziny, z drugiej zaś bardzo widoczny wzrost znaczenia problematyki europejskiej w podstawowych dziedzinach nauk społecznych, takich jak socjologia, politologia, czy ekonomia. O integracji pisze się coraz częściej, z różnych perspektyw i różnym nastawieniem poznawczym. Oprócz imponującego rozwoju badań związanych z poszukiwaniem gospodarczych, politycznych, edukacyjnych, w ogólności praktycznych rozwiązań instytucjonalnych, mamy w tym polu do czynienia z równie żywą refleksją teoretyczną na temat współczesnych przemian społecznych i kulturowych. Wybór i układ tekstów oferowanych Czytelnikowi „Przeglądu Socjologicznego” w tym tomie wiązał się z zamiarem, by owo zróżnicowanie znalazło w nim swój obraz, z konieczności niepełny, odsyłający wszakże do tych wymiarów refleksji nad europejską integracją, które z pewnością należą do najistotniejszych.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Form of Work
ISSN 1896-1800 W numerze [Contents]: Małgorzata Niesiobędzka : Relacje podatnik – państwo jako predyktory moralności podatkowe [Taxpayer – state relations as predictors of fiscal morality], s. 123–132; Łukasz Jochemczyk, Andrzej Nowak : Sekret zmarnowanego czasu – dynamika budowania współdzielonej rzeczywistości w negocjacjach [The secret of wasted time: Dynamics of creating shared reality during the negotiation process], s. 133–143; Krzysztof Korzeniowski : O dwóch psychologicznych przesłankach myślenia spiskowego. Alienacja i autorytaryzm [On two psychological determinants of conspiratorial thinking: Alienation and authoritarianism], s. 144–154; Dorota Szczygieł, Róża Bazińska, Roma Kadzikowska-Wrzosek, Sylwiusz Retowski : Praca emocjonalna w zawodach usługowych – pojęcie, przegląd teorii i badań [Emotional labor in service roles – conceptualization, theories and research], s. 155–166; Katarzyna Cantarero : Wykrywanie kłamstwa w komunikacji interpersonalnej [Detecting deceit in interpersonal communication], s. 167–176.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 W (1 egz.)
Biblioteka nieczynna
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 W (1 egz.)
Biblioteka nieczynna
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 W, A [Magazyn] (2 egz.)
Biblioteka nieczynna
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again