Form of Work
Książki
(50)
E-booki
(11)
IBUK Libra
(10)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(46)
only on-site
(9)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(47)
Informatorium
(10)
Author
Redelbach Andrzej (1946-2006)
(4)
zbiorowa Praca
(4)
Gomułowicz Andrzej (1951- )
(3)
Jaskólski Michał (1946- )
(3)
Zmierczak Maria
(3)
Bernacki Włodzimierz (1960- )
(2)
Dubel Lech
(2)
Leoński Zbigniew (1929-2006)
(2)
Małecki Jerzy (1944- )
(2)
Olszewski Henryk (1932- )
(2)
Siuda Wojciech
(2)
Szmulik Bogumił
(2)
Winczorek Piotr (1943- )
(2)
Wronkowska Sławomira (1943- )
(2)
Żmigrodzki Marek
(2)
Barwicka-Tylek Iwona (1975- )
(1)
Bekrycht Tomasz
(1)
Bojarski Łukasz (1969- )
(1)
Brzozowski Adam
(1)
Cebul Krzysztof (1979- )
(1)
Chojnicka Krystyna (1951- )
(1)
Działocha Kazimierz (1932- )
(1)
Filipowicz Andrzej (prawnik)
(1)
Filipowicz Stanisław (1952- )
(1)
Gabriel Piotr
(1)
Groszyk Henryk (1926- )
(1)
Gruchman Bohdan (1928- )
(1)
Grzonka Lesław
(1)
Habuda Ludwik
(1)
Haliżak Edward
(1)
Izdebski Hubert (1947- )
(1)
Jopek-Bosiacka Anna
(1)
Justyński Janusz (1941- )
(1)
Korybski Andrzej
(1)
Kowalski Jerzy (1923- )
(1)
Koźmiński Krzysztof
(1)
Krekora-Zając Dorota
(1)
Kustra Ewa (1941- )
(1)
Lang Wiesław (1928- )
(1)
Maciejewski Marek (1950- )
(1)
Marszał Maciej (1968- )
(1)
Mańko Rafał
(1)
Morawski Lech (1949- )
(1)
Mączyński Dominik (prawo)
(1)
Pichlak Maciej
(1)
Piecychna Beata
(1)
Pieniążek Antoni
(1)
Plato (427-347 a.C.)
(1)
Płatek Monika
(1)
Romul Janusz
(1)
Seidler Grzegorz Leopold (1913-2004)
(1)
Skorczyńska Ewa
(1)
Skąpska Grażyna
(1)
Stawecki Tomasz
(1)
Sylwestrzak Andrzej (1942- )
(1)
Szczucki Krzysztof
(1)
Tokarz Monika
(1)
Witwicki Władysław (1878-1948)
(1)
Wojciechowski Bartosz
(1)
Wróblewski Jerzy (1926-1990)
(1)
Zajączkowski Mirosław
(1)
Zawadzki Sylwester (1921-1999)
(1)
Zenderowski Radosław (1974- )
(1)
Zieliński Eugeniusz (1932- )
(1)
Zirk-Sadowski Marek
(1)
Zubik Marek
(1)
Łopatka Adam (1928-2003)
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(32)
1990 - 1999
(10)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(61)
Language
Polish
(60)
English
(1)
Subject
Prawo
(39)
Państwo
(26)
Ideologia
(9)
Polityka
(5)
Podatek
(3)
Prawo administracyjne
(3)
Administracja
(2)
Prawa człowieka
(2)
Teoria prawa
(2)
Cudzoziemcy
(1)
Filozofia
(1)
Filozofia prawa
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Hermeneutyka
(1)
Innowacje
(1)
Integracja europejska
(1)
Luka w prawie
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Nieruchomości
(1)
Partie polityczne
(1)
Patriotyzm
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo i Sprawiedliwość
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Prawodawstwo
(1)
Praworządność
(1)
Przekłady
(1)
Przekłady specjalistyczne
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka polska
(1)
Sąd Najwyższy RP
(1)
Teoria przekładu
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Subject: time
1901-
(3)
1701-
(2)
1801-
(2)
1989-
(2)
2001-0
(2)
1901-2000
(1)
2001-
(1)
400-301 p.n.e.
(1)
500-401 p.n.e.
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(32)
Podręczniki
(3)
Encyklopedie
(2)
Encyklopedia
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Materiały pomocnicze dla szkół wyższych
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Podręczniki dla szkół zawodowych
(1)
Źródła historyczne
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Językoznawstwo
(1)
61 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 W (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. A [Magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 W (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Elementy prawa dla ekonomistów / Wojciech Siuda. - Wyd. 18 (ostatnie), stan prawny na dzień 1.8.2004 r. - Poznań : Scriptum, 2004. - 298 s. ; 24 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. A [Magazyn] (3 egz.)
Book
In basket
Elementy prawa dla ekonomistów / Wojciech Siuda. - Wyd. 21. - Poznań : Contact-Wydawnictwo Naukowe, 2009. - 301, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34 W (3 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. A [Magazyn], 32 W (9 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 W (1 egz.)
Informatorium
Copies are only available in the library: sygn. I (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 W (14 egz.)
Informatorium
Copies are only available in the library: sygn. I (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 W (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 W (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 W (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 W (4 egz.)
Informatorium
Copies are only available in the library: sygn. I (1 egz.)
E-book
In basket
Oddajemy do rąk Czytelników tom opisujący jedno z najistotniejszych zagadnień prawoznawstwa – integrację nauk prawnych. Integracja ta dotyczy zarówno dziedzin, które tradycyjnie stanowią korpus wiedzy o prawie, jak i nauk powszechnie umieszczanych zdecydowanie poza horyzontem wyznaczającym obszar prawoznawstwa. Zgodnie z przyjętym zamysłem publikacja ma charakter dwudzielny. Zewnętrzne spojrzenie na zagadnienia obecne w problematyce prawa ujęto w trzech blokach problemowych: Polityka, Etyka – krytyka – literatura, Kognitywistyka – cybernetyka. Natomiast wzajemne przenikanie się wiedzy o prawie w ramach dogmatyk prawniczych, nauk historycznych oraz teorii i filozofii prawa znalazło wyraz w tekstach opatrzonych nadrzędnym tytułem: Interpretacja – język. Integracja wewnętrzna i zewnętrzna prawoznawstwa ma istotne konsekwencje dla dwóch ogromnych dyskursów społecznych – tworzenia i stosowania prawa. Wiele interesujących zagadnień stało się przedmiotem analizy w prezentowanym tomie.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Celem serii wydawniczej „Jurysprudencja” jest publikowanie monografii z zakresu teorii i filozofii prawa, a także dyscyplin prawniczych podejmujących problematykę teoretyczno- i filozoficzno-prawną w ramach własnych badań przedmiotowych. Inicjatywa powołania tego rodzaju serii wydawniczej spotkała się z dużym zainteresowaniem wszystkich ośrodków naukowych zajmujących się wskazaną problematyką, a także znanych naukowców z ośrodków zagranicznych. Redaktorzy serii Marek Zirk-Sadowski, Tomasz Bekrycht Prezentowana publikacja jest pierwszą w polskiej nauce próbą spojrzenia na zjawisko orzekania - sądowego stosowania prawa, w tym jego operatywnej wykładni - w perspektywie krytycznej filozofii prawa. Nawiązując do czołowych przedstawicieli tego nurtu w jurysprudencji anglosaskiej (takich jak Duncan Kennedy, Costas Douzinas, Adam Gearey), autor konstruuje własny model filozoficzno-prawny, który określa mianem krytycznej filozofii orzekania. Wychodząc od założeń ontologicznych, epistemologicznych i metodologicznych teorii krytycznej, za kluczowy punkt wyjścia uznaje uwzględnienie w teorii orzekania problematyki polityczności (thepolitical), rozumianej - za Chantal Mouffe - jako fundamentalny i nieusuwalny antagonizm społeczny, a także ideologii rozumianej w nawiązaniu w szczególności do koncepcji Slavoja Ziżka. Ponadto nawiązuje krytycznie do juryscentrycznego projektu Artura Kozaka, prowadząc m.in. rozważania nad granicami prawniczej władzy dyskrecjonalnej. Odsłonięcie politycznych i ideologicznych uwikłań orzekania skłania do przemyślenia na nowo etyki sędziowskiej, która - zdaniem Autora - powinna być oparta na imperatywie dążenia do sprawiedliwości, rozumianej niejako dająca się skodyfikować formuła, lecz przede wszystkim jako usuwanie przejawów niesprawiedliwości (adikia) i aktywne dążenie do emancypacji. Tak rozumiana polityczna etyka orzekania jest propozycją krytycznego przemyślenia społecznej odpowiedzialności sędziego i jego związków z prawem, a zarazem punktem wyjścia do rozważań o legitymizacji władzy sądowniczej. Skoro nie może ona znaleźć oparcia w tekście prawa i nie powinna jej szukać w innych subświatach, rozwiązaniem wydaje się jej oparcie na demokratycznej partycypacji i rzeczywistym dążeniu do realizacji ideału sprawiedliwości.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Młyny sprawiedliwości mielą powoli – prawdopodobnie każdy zna to powiedzenie dotyczące sposobu działania prawa. Szczególnie ciekawe jest w nim jednak nie to, co przysłowie wprost stwierdza, ale co milcząco zakłada. Przyjmuje ono, że sprawiedliwość można porównać do młyna wykonującego kołowy, zdałoby się jałowy, ruch, w wyniku którego powstaje jednak treść nowa jak mąka sypiąca się spod młyńskich żaren, czyli rozstrzygnięcie prawnego zagadnienia. Książka jest próbą uchwycenia tego, jak kołowy ruch prawa może być rozumiany. Jej przedmiotem jest pojęcie refleksyjności prawa, a obszarem poszukiwań – teoria społeczna. Badając kolejne koncepcje z tej dziedziny, autor odsłania przy okazji, na czym polegają związki między teorią a praktyką prawną. Jak się okazuje, również one mają charakter refleksyjny, rodząc potrzebę nieustannej wędrówki od teorii do praktyki i z powrotem.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35 W (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 W (2 egz.)
E-book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informatorium
Brak informacji o dostępności: sygn. e-book dostęny w Czytelni komputerowej
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 81 W (2 egz.)
Book
In basket
Nauka administracji / Zbigniew Leoński. - 4. wyd. uzup. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck-Wydawnictwo, 2002. - XII, 161 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351 W (8 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again