Source
IBUK Libra
(541)
Katalog księgozbioru
(5)
Form of Work
E-booki
(541)
Książki
(5)
Publikacje naukowe
(4)
Status
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Author
Praca zbiorowa
(67)
Sokołowski Jerzy
(16)
Nowak Edward
(12)
Jajuga Krzysztof
(9)
Żabiński Arkadiusz
(9)
Mazurek-Łopacińska Krystyna
(8)
Kowalewski Marcin
(7)
Sosnowski Michał
(7)
Bełz Grzegorz
(6)
Domiter Małgorzata
(6)
Drelich-Skulska Bogusława
(6)
Michalczyk Wawrzyniec
(6)
Raszkowski Andrzej
(6)
Sztando Andrzej
(6)
Walesiak Marek
(6)
Bednarek Piotr
(5)
Borys Tadeusz
(5)
Graczyk Andrzej
(5)
Kowalak Robert
(5)
Ronka-Chmielowiec Wanda
(5)
Sobczak Elżbieta
(5)
Sobocińska Magdalena
(5)
Węgrzyn Grażyna
(5)
Brol Ryszard
(4)
Brycz Bogumiła
(4)
Dudycz Tadeusz
(4)
Głuszczuk Dariusz
(4)
Jankowiak Anna H
(4)
Kaleta Andrzej
(4)
Luty Zbigniew
(4)
Markowska Małgorzata
(4)
Nieplowicz Maria
(4)
Osbert-Pociecha Grażyna
(4)
Rogala Piotr
(4)
Bal-Domańska Beata
(3)
Borys Grażyna
(3)
Dziechciarz Józef
(3)
Grześkowiak Alicja
(3)
Korenik Stanisław
(3)
Mazur Alicja
(3)
Mazurek Szymon
(3)
Moszkowicz Krystyna
(3)
Motoryn Ruslan
(3)
Nita Bartłomiej
(3)
Pancer-Cybulska Ewa
(3)
Rymarczyk Jan
(3)
Rękas Magdalena
(3)
Skalik Jan
(3)
Stor Marzena
(3)
Zakrzewska-Półtorak Alicja
(3)
Adamek Jacek
(2)
Chmielowiec-Lewczuk Magdalena
(2)
Chomiak-Orsa Iwona
(2)
Dyczkowska Joanna
(2)
Fiedor Bogusław
(2)
Głuszek Ewa
(2)
Kocowski Tadeusz
(2)
Kowal Witold
(2)
Kubów Adam
(2)
Nowak Marta
(2)
Olipra Łukasz
(2)
Orzeszko Teresa
(2)
Płachciak Adam
(2)
Raftowicz-Filipkiewicz Magdalena
(2)
Rojek-Nowosielska Magdalena
(2)
Skowrońska Agnieszka
(2)
Skulska Bogusława
(2)
Sroka Henryk
(2)
Stanimir Agnieszka
(2)
Szczepaniak-Sienniak Joanna
(2)
Szostak Ewa
(2)
Słoński Tomasz
(2)
Wierzbiński Marcin
(2)
Witkowski Jarosław
(2)
Zaremba-Warnke Sabina
(2)
Łakomiak Aleksandra
(2)
(Red.) Bożena Borkowska
(1)
Barabasz Adela
(1)
Bartniczak Bartosz
(1)
Becla Agnieszka
(1)
Biegun Krzysztof
(1)
Biernacki Michał
(1)
Bogacka-Kisiel Ewa
(1)
Borkowska Bożena
(1)
Borowiec Jan
(1)
Brach Jarosław
(1)
Brol Marcin
(1)
Brzozowski Tomasz
(1)
Bytniewski Andrzej
(1)
Bąk Melania
(1)
Błaczkowska Anna
(1)
Cebrowska Teresa
(1)
Ciechelska Agnieszka
(1)
Czaja Stanisław
(1)
Dittmann Paweł
(1)
Dolińska Alicja
(1)
Domaradzka Aurelia
(1)
Dotkuś Waldemar
(1)
Dudek Andrzej
(1)
Durkalec Agnieszka Sokołowska-
(1)
Year
2020 - 2023
(60)
2010 - 2019
(483)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(546)
Language
Polish
(483)
English
(63)
Subject
Controlling
(2)
Audyt wewnętrzny
(1)
Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)
(1)
Koszty
(1)
Rachunek kosztów
(1)
Rachunkowość
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
Sprawozdawczość niefinansowa
(1)
Zarządzanie finansami
(1)
Subject: time
2001-
(4)
Subject: place
Polska
(4)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(243)
Monografia
(2)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(4)
Zarządzanie i marketing
(2)
546 results Filter
E-book
In basket
Form of Work
Rozwój rynku kapitałowego w Polsce spopularyzował, dotychczas słabo rozpoznane, możliwości transferu korzyści dla właścicieli przedsiębiorstwa. Jednym ze sposobów transferu korzyści jest wykup akcji spółki. Ogłoszenie skupu akcji może być rezultatem podjętego przez zarząd działania restrukturyzacyjnego, próbą obrony spółki przed wrogim przejęciem, częścią większego programu transferu korzyści dla właścicieli itp. Spośród wielu wątków poruszanych w książce szczególną uwagę zwrócono na: nowy sposób klasyfikacji działań związanych z restrukturyzacją finansową przedsiębiorstwa; prezentację mechanizmów wykupu akcji przez przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego wpływu na efektywność transakcji; źródła wartości tworzonej przez wykup lewarowany; szacowanie skorygowanej wartości bieżącej (APV), która uwzględnia okresowe zmiany dystrybucji wolnych przepływów pieniężnych w czasie trwania transakcji wykupu lewarowanego; wpływ opcji realnych na wartość transakcji wykupu lewarowanego; listę czynników wpływających na maksymalną pojemność zadłużeniową przedsiębiorstwa oraz metody jej obliczania.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Prezentowana książka jest ciekawą propozycją wykorzystania narzędzi statystyki wielowymiarowej we wszechstronnej ocenie wiedzy i umiejętności uczniów. W dobie szybko zmieniającej się rzeczywistości oraz pod wpływem rozwoju technologicznego społeczeństwa przekształcają się w społeczeństwa informatyczne funkcjonujące w gospodarce opartej na wiedzy. Działania te wymagają ciągłego procesu doskonalenia kształcenia nie tylko na szczeblu podstawowym i średnim, ale również w systemie kształcenia przez całe życie. Autorzy opracowania postanowili zrealizować badanie, dążąc do osiągnięcia trzech celów: stworzenia bazy metod analitycznych, które umożliwią powtarzalne badania oraz precyzyjną ocenę poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, wypracowania narzędzi wspomagających formułowanie rekomendacji decyzyjnych oraz sposobu oceny przewidywanych efektów podejmowanych decyzji w strukturze systemu edukacyjnego w Polsce oraz wskazania użyteczności zastosowanych metod jedno- i wielowymiarowej analizy statystycznej dla danych rzeczywistych.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658 W (1 egz.)
E-book
In basket
Celem monografii jest przedstawienie, jakie zmiany zachodzą w badaniach marketingowych pod wpływem rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wskazano w niej nowe podejścia, metody i techniki badawcze, takie jak Google Analytics, strategie analityczne odnoszące się do big data, sztuczne sieci neuronowe czy badania neuromarketingowe. Zwiększająca zasięg penetracja Internetu, rozwój społeczeństwa sieci i gospodarki sieciowej stwarzają wiele implikacji dla zarządzania wiedzą i sprawiają, że bardzo wiele projektów badawczych immanentnie związanych jest z nowymi mediami. Autorzy w swoich tekstach dowodzą, iż dokonująca się dzięki technologiom cyfrowym transformacja danych pozyskanych z rynku w informacje pozwala na coraz trafniejsze antycypowanie zachowań podmiotów rynkowych, szczególnie konsumentów, co w konsekwencji służy zwiększaniu skuteczności i efektywności działań marketingowych.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Autorzy prezentowanego numeru Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przedstawiają główne obszary stosowania badań marketingowych. Przedmiotem analizy są badania marketingowe produktu oraz marki, a w tym badania produktu w jego cyklu rynkowym oraz możliwości stosowania metody refleksji strategicznej w procesie planowania nowego produktu. Przedstawione rozważania oparte są na przykładach różnych rynków, m.in. mleka spożywczego, a także regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych. Autorzy niniejszego zbioru artykułów zwracają uwagę na znaczenie i użyteczność badań marketingowych w rozpoznawaniu zachowań konsumentów, a także na możliwości zastosowania diagnostyki medycznej w badaniach zachowań konsumentów. Ukazane zostały również pytania i dylematy związane z badaniami kształtującej się w Polsce klasy wyższej i badaniami współczesnych konsumentów na rynku turystycznym, którzy poszukują doznań, doświadczeń i wrażeń. Autorzy w tej części przedstawiają także wyniki zrealizowanych badań empirycznych dotyczących opinii konsumentów na temat reklamy internetowej oraz motywacji racjonalności w korzystaniu z ICT w procesie podejmowania decyzji zakupowych. Przedmiotem analizy jest także dwuwymiarowa skala służąca do pomiaru orientacji na osiągnięcia oraz relacje między akceptacją ryzyka a komponentami postawy wobec oszczędzania. Autorzy podkreślają znaczenie i wskazują na konieczność prowadzenia badań dotyczących takich kategorii, jak satysfakcja, lojalność, relacje oraz wartość dla klienta. Przedstawione rozważania i analizy oparte są na przykładzie różnych rynków branżowych, jak również dotyczą jednostek samorządu terytorialnego oraz szkół wyższych.Jak wskazują autorzy kolejnych artykułów ważnym obszarem badań marketingowych są procesy komunikacji i dystrybucji. Artykuły poświęcone tej problematyce dotyczą takich problemów, jak: metody formalne służące optymalizacji wyboru grup docelowych przekazów marketingowych, ocena efektów komunikacji marketingowej, innowacja marketingowa w handlu detalicznym, wykorzystanie badań marketingowych w zarządzaniu siecią handlową, ocena oferty marketingowej centrów handlowych, ocena skuteczności i efektywności działań merchandisingowych. Wskazano również na potrzebę prowadzenia badań opinii pracowników oraz wykorzystywania audytów, a w tym audytu kreatywnego komunikacji marketingowej oraz audytu diagnozującego aktywność marketingową małych i średnich przedsiębiorstw.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Monografia przedstawia zastosowania rozwiązań metodologicznych i metod badawczych, które to wskazują na dużą złożoność i zmienność otoczenia marketingowego. Przede wszystkim zaprezentowano w niej na rosnące umiędzynarodowienie badań marketingowych oraz konieczność dostosowywania metod do nowych wyzwań oraz zwiększania jakości wyników badań. Autorzy omawiają m.in.: uwarunkowane kulturowo jakościowe badania marketingowe, badania eksperymentalne, poszukiwanie consumer insight w kontekście doświadczeń klientów w procesie zakupowym, badania zachowań nieuświadomionych przez konsumentów, a także dostosowanie metod badań do specyfiki sektora.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
W pierwszej części prezentowanego numeru zostały przedstawione etapy rozwoju badań marketingowych będące odpowiedzią na powstawanie nowych kontekstów badawczych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Ukazany został również wpływ internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz kultury organizacyjnej na prowadzenie badań marketingowych.W drugiej części znajdują się artykuły dotyczące nowych podejść badawczych, wynikających z rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Rozważania prowadzone przez autorów tej części publikacji dotyczą takich problemów, jak: wyzwania wobec badań użytkowników Internetu, badania przebiegu i efektów kampanii e-mailingowych z wykorzystaniem modelu tematycznej hurtowni danych, netnografia, fora internetowe w aspekcie zastosowań w badaniach marketingowych oraz wykorzystanie technologii łączności bezprzewodowej w badaniach marketingowych. Artykuły ujęte w trzeciej części prezentowanego numeru ukazują rozwój podejść i metod ilościowych oraz ich zastosowań. Opracowania te poświęcone zostały asymetrycznym metodom wielowymiarowym, łączeniu metod i narzędzi w budowie modeli predykcyjnych, zastosowaniu metody grupowania dwustopniowego w segmentacji klientów, zmiennym jakościowym w segmentacji rynku, skalom porządkowym i elementom teorii zbiorów rozmytych, a także zastosowaniu analizy czynnikowej oraz eksperymentu w badaniach marketingowych. Kolejne artykuły dotyczą badań jakościowych i ich wykorzystywania w rozwiązywaniu problemów badawczych i decyzyjnych. Autorzy artykułów z tego zakresu rozpatrują znaczenie i rozwój metod jakościowych w marketingu. Zwracają uwagę na problemy doboru próby w jakościowych badaniach marketingowych, a także na możliwości wykorzystania wyników badań jakościowych do identyfikacji populacji w badaniach ilościowych. Przedmiotem rozważań są również specyfika podejścia etnograficznego, metoda obserwacji, analiza narracji. Autorzy prezentują również rezultaty badań jakościowych dotyczących rozpoznawania okazji przedsiębiorczych, a także procesów komunikacji wewnątrz gospodarstw domowych oraz opinii o procesach reklamacji produktów.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Postęp techniczny i technologiczny, troska o ochronę środowiska naturalnego i społecznego oraz potrzeba zapewnienia zrównoważonego rozwoju wyznaczają kierunki działań i strategii podmiotów gospodarczych. Natomiast ich przynależność do określonego działu gospodarki narodowej, gałęzi, a nawet branży determinuje specyfikę prowadzonych działań i wraz z tym charakter problemów. Dyskusja o problemach rachunkowego i podatkowego ujęcia skutków zdarzeń wynikających ze specyfiki branży przyczyniła się do zorganizowania spotkania przedstawicieli nauki i praktyki. Zagadnieniom specjalizacji w danej dziedzinie usług, handlu lub produkcji poświęcony jest niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W kręgu zainteresowań autorów znalazły się problemy: rolnictwa, energetyki, finansów, ubezpieczeń czy budownictwa. Ze względu na różnorodność poruszanych zagadnień prace autorów zostały pogrupowane tematycznie. Działem gospodarki narodowej, w którym zidentyfikowano najwięcej problemów, okazało się rolnictwo. Stoją przed nim wyzwania związane z budowaniem systemu opodatkowania podatkiem dochodowym i systemu informacyjnego rachunkowości. W niniejszym zeszycie zaprezentowano istotę produktów rolnych, zasady ich wyceny i ewidencji oraz skutki przyjęcia określonej formy prawnej podmiotów branży ogrodniczej. Zajęto się również podatkowymi aspektami prowadzenia działań w gospodarstwach rolnych na Białorusi. Autorzy opracowań z działu gospodarki finanse zwracają szczególną uwagę na aktualne rozwiązania prawne stosowane w bankach, zarówno w zakresie opodatkowania rezerw celowych, jak i sposobu rozliczania przychodów i kosztów prowadzonej przez nie działalności polegającej na oferowaniu ubezpieczeń, w związku z rozwojem rynku bancassurance. Ukazano wpływ rezerw techniczno-bezpieczeniowych na wynik finansowy i podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym w polskich i białoruskich zakładach ubezpieczeń, stosujących krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości. Zaprezentowano również zakres zmian w rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Wiele uwagi poświęcili autorzy zeszytu prezentacji i zakresowi ujawnień w sprawozdaniach finansowych takich szczególnych składników aktywów, jak wartości niematerialne i prawne w przemyśle wydobywczym, paliwowo-energetycznym i branży telekomunikacyjnej. Zgodnie podkreślali, że sposób prezentacji oraz zakres informacji i ich szczegółowość są bardzo zróżnicowane. W kolejnej części prac naukowych autorzy odpowiadają na liczne pytania, w tym na temat użyteczności informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych: przedsiębiorstw świadczących usługi długoterminowe, produkujących olejki do e-papierosów, podejmujących innowacyjne procesy w różnych branżach na Białorusi, firm budowlanych będących w upadłości likwidacyjnej oraz podmiotów sektora finansów publicznych i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej czy zakresu funduszy specjalnych różnych branż. Redaktorzy wyrażają nadzieję, że przedstawione przez autorów rachunkowe i podatkowe problemy podmiotów gospodarczych wynikające z przynależności do działu gospodarki danego kraju, sektora i branży zostały w stopniu wystarczającym rozwiązane, a przedstawione dociekania naukowe przyczynią się do ich unikania. Czytelnikom życzą zajmującej i wzbogacającej wiedzę lektury.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku pojęcia innowacji, a tym bardziej gospodarki opartej na wiedzy używane były sporadycznie. Operowano raczej terminem „postęp ekonomiczny”, którego składowymi były: postęp techniczny i postęp organizacyjny. Postęp ekonomiczny oznaczał postępowe zmiany w procesach gospodarczych, w których eksponowano przede wszystkim procesy produkcyjne. Wprowadzenie pojęcia innowacji istotnie zmieniło dotychczasowe, tradycyjne podejście do owych „postępowych zmian w procesach gospodarczych” i stało się zalążkiem innego myślenia o wdrażaniu nowości w procesach wytwórczych. Przede wszystkim zaś innowacja, w sensie przedmiotowym, nie odnosi się tylko do działalności wytwórczej. Pole innowacji obejmuje zmiany w znacznie szerszym obszarze i odnosi się do rozlicznych dziedzin działalności człowieka, łącznie z takimi dziedzinami, jak: służba zdrowia, wojskowość, nauczanie itp. Drugą istotną zmianą w omawianym zagadnieniu jest rozszerzenie analiz innowacji o związaną z nimi wiedzę i edukację. Współcześnie jest to bardzo znaczący nurt badań, który dotyczy gospodarki jako całości (gospodarka oparta na wiedzy) oraz układu mikroekonomicznego(zarządzanie wiedzą). Nurt ten został wzbogacony badaniami przedsiębiorczości jako czynnika wzrostu i rozwoju struktur ekonomicznych. Obejmuje on badania przedsiębiorczości zewnętrznej oraz przedsiębiorczości wewnętrznej, tzn. przedsiębiorczości, z którą spotykamy się w ramach różnych instytucji gospodarczych. W prezentowanej pracy czytelnik znajdzie również rozważania na temat przedsiębiorczości rozproszonej, do której należy zaliczyć grona przemysłowe, parki technologiczne czy też przedsiębiorczość w układzie regionalnym. Dodajmy, że sygnalizowane problemy są rozpatrywane z punku widzenia wielu zagadnień, ważnych szczególnie dla naszej gospodarki. Są nimi: partycypacja bezpośrednia, zaufanie jako zasób gospodarczy, rynek UE i efektywność procesów.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Form of Work
Monografia stanowi syntezę prowadzonych przez autorkę badań nad cyklicznością procesu urodzeń. Wykazanie, że cykliczność procesu urodzeń jest uniwersalna, tj. występuje w czasie i przestrzeni, wypełnia dotkliwą lukę w wiedzy o procesach będących przedmiotem zainteresowania demografii. Zaproponowana i zastosowana przez autorkę metoda identyfikacji wahań cyklicznych wzbogaca metodologię badań demograficznych, przenosząc dotychczasowy poziom badań cykliczności rozrodczości z „analizy graficznej” na poziom współczesnej metodologii badań koniunktury gospodarczej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Niniejsza publikacja została przygotowana z okazji jubileuszu 45-lecia pracy twórczej Profesor Anieli Styś. Zawiera okolicznościowe wystąpienia i wspomnienia przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz środowiska marketingowego, z którym Pani Profesor była i jest związana. Jako następca Pani Profesor na stanowisku dyrektora Instytutu Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu miałam przyjemność zorganizować i poprowadzić uroczystość Jubileuszu, która zgromadziła szerokie grono profesorów, kierowników katedr marketingowych z całej Polski. Uroczystość odbyła się 24 października 2011 r. w Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej UE we Wrocławiu. Na wstępie przedstawiono sylwetkę naukową Pani Profesor jako współtwórcy Wrocławskiej Szkoły Marketingu. Kolejne części publikacji zawierają teksty wystąpień zaproszonych gości, które zainaugurowało wystąpienie Rektora prof. Bogusława Fiedora. Wszystkie wystąpienia były wyrazem sympatii dla Pani Profesor oraz uznania dla Jej dorobku naukowo-badawczego i dydaktycznego. Teksty zamieszczone w niniejszej publikacji powstały na bazie indywidualnych kontaktów z Panią Profesor, związanych z badaniami naukowymi, dydaktyką oraz ogólnymi problemami funkcjonowania sfery szkolnictwa wyższego. Wystąpienia gości oraz ich wspomnienia dają świadectwo dużej aktywności Szanownej Jubilatki we wszystkich tych wymiarach.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Form of Work
Zamierzeniem autorki opracowania było przedstawienie motywów, celów oraz funkcji współczesnej dekonsumpcji jako nowego trendu w zachowaniach konsumenckich, będącego alternatywnym podejściem do konsumpcji opartym na ograniczeniu spożycia lub użytkowania produktów, prowadzącym najczęściej do zmiany sposobu zaspokajania potrzeb konsumenta i jego stylu życia. Na współczesną dekonsumpcję oddziałuje wiele kategorii będących w obszarze zainteresowań socjologii, ekonomii, teorii zachowań konsumenckich, psychologii, etyki czy medycyny. Ujęcia tych zagadnień w perspektywie różnych nauk spowodowały rozwój szczegółowych analiz związanych ze zrównoważonym wzrostem gospodarczym zapobiegającym ociepleniu i niszczeniu środowiska naturalnego oraz z ryzykiem konsumenckim wynikającym z degradacyjnychmsposobów konsumpcji powodujących wiele chorób cywilizacyjnych: otyłość, nowotwory czy demencję. Dekonsumpcji sprzyjają zachowania profilaktyczne związane ze zmianą sposobu zaspokajania potrzeb, z rezygnacją z konsumpcji ilościowej na rzecz jakościowej, ale także działania asekuracyjne związane z niepewną sytuacją ekonomiczną gospodarstw domowych.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Form of Work
This journal is a continuation of the Dydaktyka Matematyki edited by the Department of Mathematics of Wroclaw University of Economics from 2000. Our main aim is the teaching of mathematics to students of economics. Advances of science should be accompanied by simultaneous progress in education. What is mathematics and how should we teach it? A characteristic feature of mathematics is the internal beauty of the natural logical structures. Moreover mathematics is a science just as biology, physics and economics but only given in an abstract form: that is its strength. Related subjects such as statistics, probability calculus and operations research are also areas of interest. Papers submitted for publication should be written in English or occasionally in Polish with the abstract in English. Key words should also be enclosed, but no more than five. Acceptance for publication is as usual – by the referees. Please keep to the standards given in this issue, and you should also avoid abbreviations.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Form of Work
Didactics of Mathematic” is a continuation of the „Dydaktyka Matematyki” edited by the Department of Mathematics of Wrocław University of Economics from 2000. The journal provides a forum for experience exchange to all those involved in teaching mathematics in higher education. Mathematics is the universal language of science. It underlies numerous methods used in various disciplines of scientific study. Our journal is intended to present views and thoughts on teaching mathematics and subjects that use quantitative methods to students of different academic disciplines. We collect both articles that present original education concepts as well as reviews and reports of conferences and meetings dealing with teaching mathematics and quantitative subjects. Papers submitted for publication should be written in English. '
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Form of Work
Didactics of Mathematic” is a continuation of the „Dydaktyka Matematyki” edited by the Department of Mathematics of Wrocław University of Economics from 2000. The journal provides a forum for experience exchange to all those involved in teaching mathematics in higher education. Mathematics is the universal language of science. It underlies numerous methods used in various disciplines of scientific study. Our journal is intended to present views and thoughts on teaching mathematics and subjects that use quantitative methods to students of different academic disciplines. We collect both articles that present original education concepts as well as reviews and reports of conferences and meetings dealing with teaching mathematics and quantitative subjects. '
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Form of Work
Genre/Form
First-year students usually ask whether they really need mathematics. This paper presents several simple examples applying differential calculus in microeconomics, which allow students to perceive that learning mathematics during their studies of economics does “pay off”.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Form of Work
Genre/Form
Using approximate, rounded values implies, in a sense, that an exact numerical value may be ignored. In many cases the difference between the exact and approximate values is not important, and replacing exact numbers by their approximate values does not result in undesired consequences. Yet in certain circumstances, rounding significantly influences the solutions of given problems. This is the case, among others, when we allocate indivisible goods. It may happen that the rounding mode affects the result of allocation so much that the rounding differences cannot be neglected by the agents participating in distribution. This paper presents the classic problem of distributing mandates in representative bodies along with different rounding modes in respective solution procedures.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Form of Work
Genre/Form
Monografia zawiera pogłębioną analizę poziomu dojrzałości procesowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Warstwa teoretyczna publikacji nawiązuje do badań specyfiki zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego oraz przeglądu rozwiązań procesowych wykorzystywanych w administracji publicznej. Z kolei warstwa praktyczna ilustruje związki zachodzące pomiędzy poziomem dojrzałości procesowej jednostek samorządu terytorialnego a realizacją standardów kontroli zarządczej oraz poziomem dojrzałości procesowej a uzyskanymi przez jednostki samorządu terytorialnego efektami. Książka przeznaczona jest zarówno dla teoretyków, jak i praktyków zarządzania publicznego, szczególnie zaś dla osób zainteresowanych tematyką pomiaru dojrzałości procesowej w jednostkach samorządu terytorialnego.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Form of Work
Książka wydana z okazji jubileuszu jej redaktora. Zawiera historię Katedry Controllingu UE (będącej częścią Instytutu Rachunkowości), curriculum vitae jej założyciela i kierownika, poświęcona jest jednak głównie adiunktom katedry, a w zasadzie doktorantom jubilata. Obok refleksji profesora i referatów jego wychowanków znajdują się w niej ich wypowiedzi na temat dochodzenia do obrony pracy doktorskiej i późniejszych decyzji dotyczących pracy na uczelni. Książka ciepła, z nutką sentymentu, ale i humoru.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Form of Work
Cel pracy obejmuje warstwę metodologiczną i poznawczą. W ramach teoretycznej podbudowy określono miejsce innowacji w teorii ekonomii, opisano także metody pomiaru innowacyjności na szczeblu makro, mezo i firmy. Cel metodologiczny stanowi opracowanie koncepcji badawczej proponującej zintegrowane podejście do oceny poziomu i zmian w poziomie innowacyjności na szczeblu regionalnym. Podejście to uwzględnia metody wielowymiarowej analizy danych. Przedstawiono m.in. oryginalne propozycje dynamicznej miary stabilności klasyfikacji i miary oceny atrakcyjności dynamicznej grup. Cel poznawczy to ocena procesów innowacyjności regionów szczebla NUTS 2 państw UE z wykorzystaniem narzędzi współczesnej ekonometrii. Chodzi tu o wykorzystanie zaproponowanej metodologii oceny procesów innowacyjności na szczeblu regionalnym w następujących obszarach: profilowym (input i output) oraz globalnym.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again