Source
Katalog księgozbioru
(17)
IBUK Libra
(8)
Form of Work
Książki
(17)
E-booki
(8)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(16)
only on-site
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Informatorium
(2)
Author
Gawron Grzegorz
(2)
Szukalski Piotr
(2)
Antonyuk Nataliya
(1)
Borowska-Stefańska Marta
(1)
Braun-Gałkowska Maria (1939- )
(1)
Błachnio Aleksandra (1977- )
(1)
Błaszczak Robert
(1)
Błędowski Piotr
(1)
Chwała Cezary
(1)
Dolińska Alicja
(1)
Dominiak Iwona (medycyna)
(1)
Duszczyk Maciej
(1)
Fedun Oleksandra
(1)
Gwardys Antoni
(1)
Halik Janusz (1948-2003)
(1)
Iwański Rafał (1982- )
(1)
Jończy Romuald (1973- )
(1)
Kałuża Dorota
(1)
Klimczuk Andrzej
(1)
Kowaleski Jerzy Tadeusz (1939- )
(1)
Kowalski Michał
(1)
Kurek Sławomir
(1)
Lamer-Zarawska Eliza (1935-2015)
(1)
Lesińska Magdalena
(1)
Leszczyńska-Rejchert Anna
(1)
Maczuga Martyna
(1)
Mamcarz Artur (1958- )
(1)
Marczuk Mieczysław (1924- )
(1)
Matuszczyk Kamil
(1)
Modzelewski Wojciech Tomasz
(1)
Mossakowska Małgorzata (biolog)
(1)
Mączyńska-Ziemacka Elżbieta
(1)
Olejniczak Tomasz
(1)
Pachana Nancy A
(1)
Papish Nataliya
(1)
Sieklucki Dominik
(1)
Steuden Stanisława (1950- )
(1)
Stuart-Hamilton Ian (1959- )
(1)
Szarota Zofia (1961- )
(1)
Szulc Marta
(1)
Szustowski Bartosz
(1)
Szweda-Lewandowska Zofia
(1)
Wawrzyniak Joanna
(1)
Więcek Andrzej
(1)
Wiśniewski Szymon
(1)
Wojtczak Anna (nauki medyczne)
(1)
Zych Adam A. (1945- )
(1)
Łojek Emilia
(1)
Śliż Daniel
(1)
Year
2020 - 2023
(7)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Audience Group
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Ludzie starzy
(10)
Starzenie się
(8)
Starzenie się społeczeństwa
(8)
Gerontologia
(3)
Osoby w wieku starszym
(2)
Aktywność fizyczna
(1)
Choroby cywilizacyjne
(1)
Demografia
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Emigracja i imigracja
(1)
Geriatria
(1)
Kosmetyka
(1)
Medycyna społeczna
(1)
Migracja wewnętrzna
(1)
Migranci zarobkowi
(1)
Odżywianie
(1)
Opieka długoterminowa
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Pielęgniarstwo
(1)
Reprodukcja ludności
(1)
Rodzina
(1)
Rynek pracy
(1)
Starość
(1)
Starzenie się ludności
(1)
Surowce roślinne
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Uzależnienie (nałóg)
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Zachowania prozdrowotne
(1)
Zdrowie fizyczne
(1)
Zdrowy styl życia
(1)
Subject: time
1989-
(4)
2001-
(2)
2001-0
(1)
Subject: place
Dolnośląskie, Województwo (Polska ; 1999- )
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Dane statystyczne
(1)
Mowy polskie
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
25 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 W (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 364 W (3 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 364 W (7 egz.)
Informatorium
Copies are only available in the library: sygn. I (316) (1 egz.)
E-book
In basket
Form of Work
Interdyscyplinarny opis funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego osób zakażonych wirusem HIV leczonych według najnowszych standardów światowych. Autorzy podsumowują wyniki wieloletnich pionierskich w Polsce badań nad wpływem starzenia się na przebieg infekcji HIV, charakteryzując funkcjonowanie neuropsychologiczne badanych osób HIV+ oraz analizując stan struktur i aktywność mózgu w odniesieniu do funkcji neuropsychologicznych i chemosensorycznych uczestników projektu. Książka przeznaczona jest dla psychologów klinicznych, lekarzy i personelu medycznego, pedagogów zajmujących się zakażeniem HIV i chorobami neuroinfekcyjnymi, a także dla studentów, pracowników socjalnych i osób chcących specjalizować się w pomocy takim chorym i ich bliskim. Monografia jest […] doskonałym przykładem wieloośrodkowej współpracy specjalistów różnych dziedzin na rzecz poznawania mechanizmów HIV, a w efekcie przykładem możliwości tworzenia zespołów diagnostyczno-terapeutycznych adresowanych do tej grupy chorych. Nie bez znaczenia jest bardzo precyzyjny sposób narracji trudnych, bo często specjalistycznych treści. Są one uporządkowane, zawierają dodatkowe wyjaśnienia i klarowne wnioski. (Z recenzji dr hab. Małgorzaty Szepietowskiej, prof. UMCS) W monografii prezentowane są zagadnienia doniosłe, wpisujące się w nurt światowych badań. Przedstawione wyzwania i niepokoje […] pokazują głęboko humanistyczne, nacechowane wielką troską podejście Autorów zarówno do chorych, jak i rzetelnej diagnostyki i ewentualnej rehabilitacji neuropsychologicznej. Cały Zespół ma do tego wysokie kompetencje osobowościowe, a także świetny warsztat badawczy. (Z recenzji prof. dr hab. Marioli Bidzan) Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ********* Neuropsychological functions of HIV-infected people in the era of highly effective antiretroviral therapy. Reports from research from the Harmonia project Neuropsychological functions of HIV-infected people in the era of highly effective antiretroviral therapy. Reports from research from the Harmonia project An interdisciplinary description of the cognitive and emotional functioning of HIV-infected individuals treated according to the latest world standards. The authors summarize the results of many years of pioneering research in Poland on the impact of aging on the course of HIV infection, characterizing the neuropsychological functioning of HIV+ subjects and analyzing the state of brain structures and activity in relation to the neuropsychological and chemosensory functions of the project participants. The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ********* Dr hab. Emilia Łojek (ORCID 0000-0002-0809-5601) – profesor zwyczajny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w neuropsychologii klinicznej. Studiowała i realizowała prace naukowe w Applied Psychology Unit University of Cambridge (UK), University College London (UK), College of Medicine Ohio State University (USA). Opublikowała wiele prac naukowych na temat m.in. problemów porozumiewania się językowego osób z uszkodzeniami mózgu, zmian funkcji neuropsychologicznych u pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi, u osób żyjących z wirusem HIV oraz osób w podeszłym wieku. Autorka lub współautorka adaptacji oraz oryginalnych testów do diagnozy neuropsychologicznej (H-RNTB, RHLB, RFFT, CVLT, CTT, KPD) i prac dotyczących rehabilitacji neuropsychologicznej. Pełni funkcję członka Zarządu International Neuropsychological Society. Dr hab. Emilia Łojek – is a full professor at the Faculty of Psychology at the University of Warsaw. She specializes in clinical neuropsychology.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Form of Work
Starzenie się ludności postępuje, a skutki wywołane tym procesem stają się coraz bardziej dostrzegalne. Wraz z procesem starzenia się człowieka zachodzą w jego organizmie ogólne zmiany o charakterze fizycznym, fizjologicznym i psychicznym, modyfikując zachowania rynkowe. W sferze ekonomicznej zwiększająca się liczba seniorów wpływa na strukturę produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji środków zaspokajających potrzeby ludzkie. Zachowania konsumentów seniorów w ostatnich latach stały się przedmiotem badań wielu dziedzin nauki; kwerenda bibliograficzna wykazała jednak, że obszar innowacyjności zachowań ludzi starszych nie cieszył się zainteresowaniem badaczy. Zapewne wynika to z często prezentowanego w mediach stereotypu ludzi starszych jako niedostosowanych do zmian otoczenia, zamkniętych na nowości rynkowe. Jako główny cel monografii przyjęto określenie determinant zakupu i akceptacji przez konsumentów seniorów innowacji produktowych wybranych kategorii dóbr materialnych FMCG (fast-moving consumer goods). Przeprowadzono trzyetapową sekwencję badań wśród osób po 60. roku życia na terenie Wielkopolski, wykorzystując metodę wywiadu osobistego. Efektem analiz jest określenie modelu postaw seniorów wobec innowacji oraz zbudowanie modelu zakupu i akceptacji przez seniorów innowacji produktowych na rynku FMCG. Dodatkowo zaproponowano segmentację konsumentów seniorów według kryterium zdefiniowanej innowacyjności konsumenckiej, która pozwoliła na wyodrębnienie pięciu typów: niechętnych konserwatywnych, zorientowanych tradycjonalistów, aspirujących wycofanych, nieświadomych praktycznych oraz racjonalnych innowatorów. Zgromadzony materiał teoretyczno-empiryczny może znaleźć zastosowanie w procesie zarządzania portfelem produktów zarówno na etapie inicjowania i wprowadzania innowacji produktowych na rynek, jak i na etapie modyfikacji produktów już istniejących w celu uzyskania akceptacji konsumentów seniorów.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 61 W (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 364 W (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 W (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 W (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 W (1 egz.)
E-book
In basket
Form of Work
Genre/Form
Niniejszy numer „Przeglądu Socjologicznego” poświęcony jest problematyce starości i starzejącej się populacji. Prognozy demograficzne dotyczące wzrostu liczebnego ludzi starszych wymuszają podejmowanie decyzji politycznych i administracyjnych przekładających się na projekty „zagospodarowania starości”, jako zjawiska nieuchronnego wymagającego namysłu wielu dyscyplin i wsparcia różnych instytucji. Można zauważyć, że w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przeszliśmy, w ramach socjologii starzenia się (sociology of ageing) i gerontologii społecznej od paradygmatu „straszenia starością” i wycofywania się osób starszych z pełnienia różnych ról społecznych do paradygmatu „waloryzowania starości” poprzez promocję aktywnego, dobrej jakości, życia uwarunkowanego stanem zdrowia. Zarówno w aspekcie poznawczym jak i praktycznym dąży się do pokazania, że starzy ludzie mają swoje miejsce w rodzinie, społeczności lokalnej, państwie. Seniorzy stanowią ważną część życia społecznego i kulturalnego, a zaspokajanie specyficznych potrzeb ludzi starszych może stanowić impuls dla rozwoju różnych dziedzin gospodarki. Warto przypomnieć, że w 2012 r. obchodziliśmy Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (Europen Year for Active Ageing and Solidarity between Generations 2012), którego celem było stworzenie lepszych możliwości do aktywnego starzenia się poprzez promowanie działań w obszarze: zatrudnienie, uczestnictwo w społeczeństwie, niezależne życie. Kluczowe dla różnych projektów badawczych oraz działań z zakresu polityki społecznej było wskazanie determinantów biologicznych, społecznych, ekonomicznych implikujących aktywność i zachowania prozdrowotne. Artykuły przedstawione w tomie podejmują wybiórczo różne zagadnienia związane ze starością i starzejącym się społeczeństwem. Prezentują zainteresowania własne badaczy, mające źródła w socjologicznej refleksji nad starzeniem się jednostek i populacji. Przyjęta perspektywa pokazuje, że proces starzenia się biologicznego, psychicznego, społecznego i ekonomicznego jest zindywidualizowany, zależy od wielu czynników. Seniorzy stanowią grupę zróżnicowaną pod względem wieku, samodzielności, sprawności funkcjonalnej, dlatego wymagają zróżnicowanego wsparcia instytucjonalnego i solidarności międzypokoleniowej. Zauważalna zmiana w myśleniu o starszym pokoleniu polega zwłaszcza na konieczności włączenia ich w proces aktywnego starzenia się, podtrzymania i rozwijania sprawności funkcjonalnej oraz zmianie społecznego postrzegania starości. Wraz ze wzrostem populacji ludzi starszych dynamicznie rozwija się gerontologia traktowana jako nauka badająca procesy starzenia się i starości w różnych wymiarach, a zwłaszcza biologiczno-medycznym, demograficzno-ekonomicznym i społeczno-kulturowym. Konstytuują się także nowe obszary badawcze i subdyscypliny gerontologiczne, jak np. gerontotechnologia, psychogerontologia, bioetyka gerontologiczna. Przekłada się to na różne interdyscyplinarne projekty badawcze oraz działania praktyczne zmierzające do aktywizacji środowiska ludzi starszych oraz tworzenia spójnej polityki społecznej. Tematyka artykułów niniejszego tomu nawiązuje do trzech istotnych problemów związanych ze starością i starzejącym się społeczeństwem: –– zabezpieczenie społeczne i aktywna polityka społeczna wobec potrzeb seniorów: dostęp do zasobów instytucjonalnych, sytuacja życiowa człowieka starszego i odpowiedzialność rodziny; –– problemy zdrowia i choroby wieku starszego: dostęp do publicznych i komercyjnych usług medycznych, medykalizacja starości, racjonowanie wiekowe usług zdrowotnych, dyskryminacja w systemie opieki medycznej; –– procesy demograficzne i ich skutki społeczno-gospodarcze: starzenie się populacji, osoby bardzo stare i ich potrzeby. Oprócz tekstów badaczy polskich w tomie przedstawiono dwa artykuły w języku angielskim, które można potraktować jako przykłady analizy procesów demograficznych oraz dostępności do usług zdrowotnych, prowadzonych z różnych perspektyw praktycznych. Prof. David Brown przedstawia sytuację demograficzną w Polsce na tle procesów demograficznych w innych krajach, analizując konsekwencje tych procesów dla mieszkańców wsi. Studium prof. Iwony Sobis pokazuje, w monograficznym ujęciu, regionalne rozwiązywanie problemów opieki zdrowotnej w Szwecji. W tomie zawarto również recenzje z czterech monografii powiązanych problemowo z tematem głównym. Pozostaje mieć nadzieję, że artykuły zgromadzone w tym tomie „Przeglądu Socjologicznego” zainteresują Czytelników, skłonią do namysłu i dyskusji nad problemami starości w skali jednostkowej i zbiorowej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 W (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. A [Magazyn], 159.9 W (10 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 W (1 egz.)
E-book
In basket
Form of Work
Genre/Form
Czasopismo tworzy forum wymiany wiedzy i upowszechniania wyników badań z zakresu nauk społecznych. Walorem czasopisma jest jego interdyscyplinarny charakter, umożliwiający rozpatrywanie zjawisk społecznych z różnych perspektyw badawczych. Publikujemy przede wszystkim artykuły dotyczące zagadnień stanowiących przedmiot zainteresowania demografii, ekonomii, filozofii, historii, komunikacji społecznej, polityki społecznej i socjologii. Czasopismo jest półrocznikiem, przyjmujemy teksty w językach polskim i angielskim.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 W (1 egz.)
E-book
In basket
Form of Work
> KRÓTKIE WPROWADZENIE - książki, które zmieniają sposób myślenia! Tomik w zwięzły i przystępny sposób prezentuje problematykę biologicznych, psychologicznych i społecznych zmian, jakie zachodzą wraz z wiekiem. Jak dbać o siebie, żeby dożyć stu lat? Czy można zapobiec demencji? W jaki sposób technologia wspomaga osoby starsze? * Interdyscyplinarna seria KRÓTKIE WPROWADZENIE piórem uznanych ekspertów skupionych wokół Uniwersytetu Oksfordzkiego przybliża aktualną wiedzę na temat współczesnego świata i pomaga go zrozumieć. W atrakcyjny sposób prezentuje najważniejsze zagadnienia XXI w. – od kultury, religii, historii przez nauki przyrodnicze po technikę. To publikacje popularnonaukowe, które w formule przystępnej, dalekiej od akademickiego wykładu, prezentują wybrane kwestie. Książki idealne zarówno jako wprowadzenie do nowych tematów, jak i uzupełnienie wiedzy o tym, co nas pasjonuje. Najnowsze fakty, analizy ekspertów, błyskotliwe interpretacje. Opiekę merytoryczną nad polską edycją serii sprawują naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego: prof. Krystyna Kujawińska Courtney, prof. Ewa Gajewska, prof. Aneta Pawłowska, prof. Jerzy Gajdka, prof. Piotr Stalmaszczyk.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 549.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 364 W (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31 W (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again