Source
Katalog księgozbioru
(21)
IBUK Libra
(1)
Form of Work
Książki
(21)
Publikacje naukowe
(10)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
E-booki
(1)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(21)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Author
Białas Andrzej
(2)
Maśloch Piotr
(2)
Aleksandrowicz Tomasz Romuald
(1)
Barczak Agnieszka
(1)
Brdulak Jakub
(1)
Bógdał-Brzezińska Agnieszka
(1)
Bączek Piotr
(1)
Chorośnicki Michał
(1)
Ciecierski Marek
(1)
Ciekanowski Zbigniew
(1)
Czulda Robert
(1)
Farbaniec Dawid
(1)
Frączek Mariusz (nauki wojskowe)
(1)
Gac Miłosz
(1)
Grabowski Tomasz W. (1986- )
(1)
Grzebyk Patrycja
(1)
Górka Marek (nauki polityczne)
(1)
Janik Wojciech J
(1)
Jędrzejko Mariusz
(1)
Kluczewski Jerzy
(1)
Kominek Aleksandra
(1)
Kostecki Wojciech
(1)
Kowalewski Jakub
(1)
Kowalewski Marian
(1)
Kozłowski Tomasz (1980- )
(1)
Kupiecki Robert
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Lakomy Miron
(1)
Lakomy Mirosław
(1)
Lipowicz Irena (1953- )
(1)
Michałowska Grażyna
(1)
Miciuła Ireneusz
(1)
Nogacki Robert
(1)
Oświecimski Konrad (1978- )
(1)
Pronińska Kamila
(1)
Sakowska-Baryła Marlena
(1)
Skelnik Klaudia
(1)
Sobczak Przemysław (informatyk)
(1)
Szpor Grażyna
(1)
Szymonik Andrzej
(1)
Taper Agnieszka E
(1)
Walkowiak Anna
(1)
Wierzbicki Sławomir (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Wojciechowska-Filipek Sylwia
(1)
Wojciechowski Sebastian
(1)
Wróbel Anna
(1)
Zalas-Kamińska Katarzyna
(1)
Ziętek Agata Wiktoria
(1)
Zych Jan (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Łubiński Paweł
(1)
Śledź Piotr
(1)
Śmiałek Katarzyna (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Świerczyński Marek
(1)
Year
2020 - 2023
(3)
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(12)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Prawnicy
(1)
Programiści
(1)
Rodzice
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Bezpieczeństwo informacyjne
(14)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(6)
Bezpieczeństwo narodowe
(4)
Systemy informatyczne
(4)
Cyberprzestępczość
(2)
Informacje niejawne
(2)
Internet
(2)
Ochrona danych osobowych
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(2)
Walka informacyjna
(2)
Złośliwe oprogramowanie
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo systemów
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Dane osobowe
(1)
Dzieci
(1)
E-zdrowie
(1)
Edukacja medialna
(1)
Emigracja
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Identyfikacja automatyczna
(1)
Ideologia
(1)
Informacja
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Informatyka
(1)
Kompetencje medialne
(1)
Komunikacja polityczna
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Młodzież
(1)
Ochrona danych
(1)
Ochrona informacji niejawnych
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Organizacje
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Poprawność polityczna
(1)
Postprawda
(1)
Prawo
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Programowanie (informatyka)
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Sieć komputerowa
(1)
Siły specjalnego przeznaczenia
(1)
Służby specjalne
(1)
Technologia informacyjna (IT)
(1)
Telemedycyna
(1)
Telepraca
(1)
Terroryzm
(1)
Usługi elektroniczne
(1)
Uzależnienia medialne
(1)
Wirusy komputerowe
(1)
Wojska lądowe
(1)
Wojsko
(1)
Wojskowe Służby Informacyjne
(1)
Wywiad gospodarczy
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zwalczanie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(9)
1901-2000
(3)
1989-2000
(3)
1801-1900
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(4)
Monografia
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Podręcznik
(2)
Podręczniki
(2)
Podręczniki akademickie
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(7)
Informatyka i technologie informacyjne
(6)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Media i komunikacja społeczna
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Psychologia
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
22 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 W (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 W (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 W (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658 W (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35 W (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 W (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65+005 W (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34 W (1 egz.)
E-book
In basket
W numerze [Contents] Roman Kuźniar: Zbigniew Brzeziński – dziedzictwo myśli i działania [Zbigniew Brzeziński – Legacy of Thoughts and Actions], s. 11–12; Robert Kupiecki: Zbigniew Brzeziński – strateg w świecie wartości [Zbigniew Brzeziński – A Strategist in the World of Values], s. 13–20. S T U D I A [S T U D I E S] Patrycja Grzebyk: Powrót wojny totalnej – eliminacja celów w nie międzynarodowych konfliktach zbrojnych [Return of the Total War – Elimination of Targets in Non-international Armed Conflicts], doi 10.7366/020909612201701, s. 21–34; Grażyna Michałowska: Odpowiedzialność karna za niszczenie dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych [Criminal Responsibility for the Destruction of Cultural Property in the Course of Armed Conflicts], doi 10.7366/020909612201702, s. 35–56; Miron Lakomy: Intensyfikacja rywalizacji mocarstw jako zagrożenie militarne dla bezpieczeństwa międzynarodowego w drugiej dekadzie XXI wieku [Intensification of Rivalry among Global Powers as a Military Threat to International Security in the Second Decade of the 21st Century], doi 10.7366/020909612201703, s. 57–72; Kamila Pronińska: Rozwój odnawialnych źródeł energii a wymiar geostrategiczny bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej [The Development of Renewable Energy and the Geostrategic Dimension of the European Union’s Energy Security], doi 10.7366/020909612201704, s. 73–92; Robert Czulda: Priorytety i kierunki polityki energetycznej i gospodarczej Iranu po umowie jądrowej z 2015 roku [Priorities and Directions for the Energy and Economic Policy of Iran Since the 2015 Nuclear Deal], doi 10.7366/020909612201705, s. 93–118; Piotr Śledź: Neofunkcjonalizm i liberalizm międzyrządowy a bezpieczeństwo międzynarodowe [The Neo-functional and Intergovernmental Liberalism Approach to International Security], doi 10.7366/020909612201706, s. 119–142; Michał Chorośnicki: Strategia zmian – czy zmiany strategii? [A Strategy of Change – or a Change of Strategy?], doi 10.7366/020909612201707, s. 143–152. S P R A W O Z D A N I A [R E P O R T S] Anna Wróbel Sprawozdanie z piątego międzynarodowego Kongresu Studiów Międzynarodowych (Global International Studies Conference) pt. Dialogue Across Borders in Turbu lent Times: Addressing Global Challenges – organizowanego przez World International Studies Committee, 1–3 kwietnia 2017 r., Tajpej [Report on the Fifth Global International Studies Conference “Dialogue Across Borders in Turbulent Times: Addressing Global Challenges” organized by the World International Studies Committee, 1–3 April 2017, Taipei], s. 153–158; Piotr Śledź, Anna Walkowiak: Sprawozdanie z I Spotkania Konsorcjum akademickich zakładów studiów strategicznych (i bezpieczeństwa) – 10 kwietnia 2017 r. [Report on the First Meeting of the Consortium of Academic Institutes of Strategic (and Security) Studies – 10 April 2017], s. 159–168. O P I N I E I K O M E N T A R Z E [O P I N I O N S A N D C O M M E N T A R I E S] Wojciech Kostecki: Dzień przed. Perspektywy „wielkiej wojny” [The Day Before. The Prospects of a “Great War”], s. 169–179; Sebastian Wojciechowski: Współczesne studia strategiczne – między bright i dark side of the moon. Główne obszary badań i towarzyszące temu wyzwania [Contemporary Strategic Studies – Between the Bright and the Dark Side of the Moon. The Main Areas of Research and the Related Challenges], s. 180–190; Agnieszka Bógdał-Brzezińska: Państwo a wojna. Rozważania z pogranicza teorii i historii stosunków międzynarodowych [The State and the War. Solutions from the Intersection of the Theory and History of International Relations], s. 191–204. R E C E N Z J E [R E V I E W S] Agata Wiktoria Ziętek: Enrico Fels, Shifting Power in Asia-Pacific? The Rise of China, Sino-US Competition and Regional Middle Power Allegiance, s. 205–208; Katarzyna Zalas-Kamińska: Adam Leszczyński, Eksperymenty na biednych. Polityczny, moralny i ekonomiczny spór o to, jak pomagać skutecznie [Experimenting on the Poor. The Political, Moral and Economic Dispute on How to Help Effectively], s. 209–215.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 W (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 W (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34 W (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 355 W (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35 W (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again