Nowości
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom
Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2
Nigdy dość : mózg a uzależnienia