Nowości
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych
Zakażenia szpitalne : podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,
Procedury medyczne w ginekologii : praktyka położnej. T. 1