Nowości
Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2
Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka
Alergologia : kompendium
Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych
Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne