Nowości
Pobieranie narządów jamy brzusznej do przeszczepów : technika chirurgiczna
Psychodietetyka
Dietetyka kliniczna
Onkologia : podręcznik dla studentów
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,