Nowości
Nanomateriały inżynierskie : konstrukcyjne i funkcjonalne
Psychodietetyka
Dermatologia dla kosmetologów / redakcja naukowa Zygmunt Adamski, Andrzej Kaszuba
Procedury medyczne w ginekologii : praktyka położnej. T. 1
Polimerowe kompozyty konstrukcyjne