Nowości
Procedury pielęgniarskie
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie
Powikłania pooperacyjne w ginekologii
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej