Nowości
Diagnostyka laboratoryjna
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,
Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych
Polimerowe kompozyty konstrukcyjne
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa