Nowości
Zakażenia na oddziale intensywnej terapii : diagnostyka i leczenie
Jak wyjść z traumy i uzależnienia : praktyczne wskazówki i strategie
Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej
Nanomateriały inżynierskie : konstrukcyjne i funkcjonalne
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie