Nowości
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Spawalnictwo
Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom
Poradnik inżyniera : Spawalnictwo. 1
Psychodietetyka