Nowości
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Odlewnictwo
Ginekologia praktyczna