Nowości
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych
Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,
Nigdy dość : mózg a uzależnienia
Procedury medyczne w ginekologii : praktyka położnej. T. 1