Nowości
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych
Poradnik inżyniera : Spawalnictwo. 2
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego