Nowości
Pojazdy hybrydowe i elektryczne w praktyce warsztatowej : budowa, działanie, podstawy obsługi
Programowanie robotów przemysłowych
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych
Diagnostyka laboratoryjna