Nowości
Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,
Onkologia : podręcznik dla studentów
Dermatozy i zakażenia okolic zewnętrznych narządów płciowych
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej