Nowości
Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,
Procedury medyczne w ginekologii : praktyka położnej. T. 1
Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego
Alergologia : kompendium