Nowości
Diagnostyka laboratoryjna
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Przyrządy i instalacje fotowoltaiczne
Programowanie robotów przemysłowych