Nowości
Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2
Jak rozpoznać i pokonać uzależnienie od smartfona : praktyczne wskazówki i ćwiczenia
Spawalnictwo
Endometrioza
Nanomateriały inżynierskie : konstrukcyjne i funkcjonalne