Nowości
Dietetyka kliniczna
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Dietetyka : wybrane aspekty praktyczne
Ginekologia praktyczna