Nowości
Metrologia wielkości geometrycznych
Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii
Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka
Współuzależnienie : Przewodnik dla nowego pokolenia
Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego