Nowości
Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej
Dietetyka sportowa
Dermatologia dla kosmetologów / redakcja naukowa Zygmunt Adamski, Andrzej Kaszuba
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie
Pobieranie narządów jamy brzusznej do przeszczepów : technika chirurgiczna