Nowości
Metrologia wielkości geometrycznych
Powikłania pooperacyjne w ginekologii
Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych