Nowości
Diagnostyka laboratoryjna
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych
Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2
Położnictwo i ginekologia : repetytorium
Dietetyka kliniczna