Nowości
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Dzieci ekranu : jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi - i jak wyrwać je z transu
Jak wyjść z traumy i uzależnienia : praktyczne wskazówki i strategie
Nanomateriały inżynierskie : konstrukcyjne i funkcjonalne