Nowości
Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka
Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom
Onkologia : podręcznik dla studentów