Nowości
Endometrioza
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,
Metrologia wielkości geometrycznych
Pielęgniarstwo internistyczne