Nowości
Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego
Polimerowe kompozyty konstrukcyjne
Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych
Nanomateriały inżynierskie : konstrukcyjne i funkcjonalne
Pobieranie narządów jamy brzusznej do przeszczepów : technika chirurgiczna