Nowości
Uzależnienia behawioralne
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Mechanika ogólna : Statyka i kinematyka. Tom 1
Pielęgniarstwo : wybrane aspekty praktyczne
Powikłania pooperacyjne w ginekologii