Nowości
Maszyny elektryczne i transformatory
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Ginekologia, diagnostyka różnicowa i terapia : Decyduj mądrze - lecz dobrze