Nowości
Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka
Zakażenia szpitalne : podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń
Zakażenia krwiopochodne : profilaktyka
Nanomateriały inżynierskie : konstrukcyjne i funkcjonalne
Poradnik inżyniera : Spawalnictwo. 1