Nowości
Onkologia : podręcznik dla studentów
Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych
Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka
Spawalnictwo
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych