Nowości
Żywienie : wpływ na zdrowie człowieka
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Ginekologia praktyczna
Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne
Procedury medyczne w ginekologii : praktyka położnej. T. 1