Nowości
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Zakażenia krwiopochodne : profilaktyka
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,
Spawalnictwo
Dietetyka : wybrane aspekty praktyczne