Nowości
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Procedury medyczne w ginekologii : praktyka położnej. T. 1
Dietetyka kliniczna
Atlas podologiczny : patologie skóry i paznokci
Polimerowe kompozyty konstrukcyjne