Nowości
Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka
Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Zakażenia szpitalne : podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń
Pielęgniarstwo internistyczne