Nowości
Ginekologia, diagnostyka różnicowa i terapia : Decyduj mądrze - lecz dobrze
Maszyny elektryczne i transformatory
Pielęgniarstwo operacyjne
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Ginekologia praktyczna