Nowości
Medycyna estetyczna i kosmetologia
Metrologia wielkości geometrycznych
Polimerowe kompozyty konstrukcyjne
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych