Nowości
Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom
Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Pielęgniarstwo internistyczne
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,