Nowości
Onkologia : podręcznik dla studentów
Żywienie : wpływ na zdrowie człowieka
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,
Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka
Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom