Nowości
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Psychodietetyka
Dietetyka sportowa
Inżynieria powierzchni
Dietetyka kliniczna