Nowości
Dermatozy i zakażenia okolic zewnętrznych narządów płciowych
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Dietetyka kliniczna
Pielęgniarstwo operacyjne
Jak wyjść z traumy i uzależnienia : praktyczne wskazówki i strategie