Nowości
Onkologia : podręcznik dla studentów
Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej
Uzależnienia behawioralne
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych