Nowości
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,
Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej
Dietetyka kliniczna
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Endometrioza