Nowości
Położnictwo i ginekologia : repetytorium
Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego