Nowości
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Procedury medyczne w ginekologii : praktyka położnej. T. 1
Poradnik inżyniera : Spawalnictwo. 1
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych